Spotkanie – katecheci zaangażowani w duszpasterstwo misyjne