sobota, 24 lutego, 2024
Aktualności

Spotkanie z o. dr. Anselmem Grünem OSB

Szanowni Nauczyciele i Katecheci

W imieniu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (dotąd PWSZ), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pragniemy zaprosić nauczycieli, wychowawców i katechetów na szkolenie “Wychowanie do wartości – wspomaganie potencjału rozwojowego młodzieży i ich zdrowia“. Szkolenie wpisuje się w tematykę wskazaną w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Dotyczy profilaktycznych i wychowawczych aspektów pracy z młodzieżą w oparciu o wartości. Wyposaża słuchaczy w kompetencje niezbędne do wspierania młodych ludzi w ich rozwoju oraz wczesnego rozpoznawania sytuacji problemowych. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w dołączonym zaproszeniu. Będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji nauczycielom i przychylenie się do ich udziału w szkoleniu.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

w im. komitetu organizacyjnego wydarzenia

Monika Wolińska