sobota, 15 czerwca, 2024
Aktualności

Lista podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej załączamy listę podręczników zatwierdzonych przez Biskupa Płockiego na rok szkolny 2019/2020 na wszystkie etapy edukacyjne. 

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2019/2020 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego. 

PRZEDSZKOLE

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych – AZ-0-04/3, data zatwierdzenia: 26.03.2004 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

nr podręcznika: AZ-03-04/3-1, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga – AZ-0-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski. 

Tytuł podręcznika:  Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pięciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanowska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa-Olsztyn)

nr podręcznika: AZ-03-01/10-WA-1/17, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem (dla grupy sześciolatków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka; ; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa-Olsztyn)

nr podręcznika: AZ-04-01/10-WA-2/17, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika – AZ-1-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Klasa I

Tytuł podręcznika: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-11-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie diecezji płockiej16.07.2012 r., nr dopuszczenia: 676/12,

– nr podręcznika: AZ-11-01/10-PL-2/13, dopuszczony na terenie całego kraju 20.05.2013 r., nr dopuszczenia: 448/13.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji płockiej21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

– nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14, dopuszczony na terenie całego kraju 5.05.2014 r., nr dopuszczenia: 195/14.

Klasa III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

– nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na terenie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Klasy IV – V

Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół – AZ-2-01/15, data zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.

Klasa IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

– nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V

Tytuł podręcznika: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW,

nr podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej 13.06.2016 r., nr dopuszczenia: 85/16.

Klasa VI

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę – AZ-2-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),

nr podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.

Klasa VII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem – AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, (Kraków)

nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-2/12 ; data zatwierdzenia: 11. 06. 2012 r.; nr Imprimatur 1626/2012.

 (B)

Tytuł podręcznika: Szukam Was, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 30.05.2011 r., nr imprimatur: 1653/11.

(C)

Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

nr podręcznika: AZ-31-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 18.07.2011 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12.

(E)

Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin? – AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 9.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność, 

nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia 28.10.2013 r. 

Klasa VIII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem – AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 20.05.2013 r., nr Imprimatur 674/2013.

(B)

Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data zatwierdzenia: 11.06.2012 r., nr imprimatur: 1962/2012.

 (C)

Tytuł podręcznika: Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

(E)

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

nr podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia 11. 04. 2013 r.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

LICEUM CZTEROLETNIE I TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE

Klasa I

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem – AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-033-01/10-KR-2/14, data zatwierdzenia: 13. 01. 2014 r., nr Imprimatur: 367/2014. 

(B)

Tytuł podręcznika: Chodźmy razem, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-KR-4/13, data zatwierdzenia: 11.04.2013 r.; nr imprimatur: 927/2013.

(C) 

Tytuł podręcznika: Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13, data zatwierdzenia: 8.07.2013 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-LU-1/14.

(E) 

Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,  red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

nr podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Tytuł programu: Bądźcie mocni! – AZ-5-07/12, data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski. 

Klasa I

Tytuł podręcznika: Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

LICEUM TRZYLETNIE I TECHNIKUM CZTEROLETNIE

Tytuł programu: Świadek Chrystusa – AZ-4-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Klasa I

(A)

Tytuł podręcznika: W Kościele, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków;

nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12, data zatwierdzenia: 26.05.2012 r., nr dopuszczenia: 1625/2012.

(B)

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w Kościele, red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-41-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 12.09.2011 r., nr dopuszczenia: 2673/2012.

(C) 

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele, red. W. Galant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-41-01/10-LU-1/12.

(D)

Tytuł podręcznika: W Kościele, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12, data zatwierdzenia: 26.05.2012 r., nr imprimatur: 1625/2012.

Klasa II

(A)

Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data zatwierdzenia: 6.05.2013 r., nr dopuszczenia: 673/2013.

(B)

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w świecie, red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia 21.11.2012 r.; nr dopuszczenia: 5218/2012.

(C) 

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie, red. W. Galant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ- 42-01/10-LU-4/13.

(D)

Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data zatwierdzenia: 6.05.2013 r., nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasa III i (IV Technikum)

(A)

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

(B)

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w rodzinie, red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-PO-1/14, data zatwierdzenia 2.06.2014 r.

(C) 

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w rodzinie, red. W. Galant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-LU-3/14.

(D)

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III Technikum

(C)

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka, red. R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15.

(D)

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać – AZ-4-03/12, data zatwierdzenia: 30.05.2012 r., program ogólnopolski.

Klasa I

Tytuł podręcznika: W blasku Bożej prawdy, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: AZ-41-03/12-KI-1/12, data zatwierdzenie 30.05.2012 r.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Na drogach wiary, red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: nr AZ-42-03/12-KI-1/13.

Klasa III i IV Technikum

Tytuł podręcznika: W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: AZ-43-03/12-KI-1/14.      

Klasa III Technikum

Tytuł podręcznika: Za progiem nadziei, red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: AZ-43-01/12-KI-2/14.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA ZAWODOWA

Tytuł programu: Bądźcie mocni! – AZ-5-07/12, data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.

Klasa I

Tytuł podręcznika: Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

nr podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13.

Klasa III

Tytuł podręcznika: Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

nr podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15.

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

(dane ze strony Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski) 

– GN-9i-01/16, data zatwierdzenia: 22.08.2016 r., dla archidiecezji gnieźnieńskiej, tytuł: W ramionach Ojca, red. A. Kielar, J. Tomczak,  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– AX-1i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

– AZ-1h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AX-2i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-2h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3d-05/1, data zatwierdzenia: 22.02.2005 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących, M. Polak, dopuszczony do 31.08.2019 r. 

AZ-5h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.