Rekolekcje czerwiec 2019

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje w dniach od 7 do 9 czerwca 2019 roku doskonalenie zawodowe dla katechetów świeckich.

Temat szkolenia brzmi: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem(J 15,12). Szkolenie odbędzie się w MCEW STUDNIA w Płocku.

Osoby zainteresowane otrzymały stosowne zaproszenie.

Pismo do dyrekcji szkoły 7-9.06.2019