sobota, 15 czerwca, 2024
Spotkania szkoleniowe

Spotkanie szkoleniowe dla katechetów rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2019/2020

Spotkanie odbędzie 21 września 2019 r. (sobota) w Płocku, o godz. 10.00, w Opactwie Pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 3 w Płocku. Temat spotkania: „Formacja katechetów w diecezji płockiej”. W ramach spotkania przeprowadzony zostanie warsztat (obowiązkowy): „Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?”.