Wizytacje katechetyczne

WIZYTACJE KATECHETYCZNE POŁĄCZONE Z HOSPITACJĄ


Wizytacje odbędą się:

  • w parafiach wizytowanych przez Księży Biskupów
  • u katechetów rozpoczynających pracę,
  • na wniosek dyrektora szkoły z racji oceny pracy,
  • w przypadkach szczególnych


Termin wizytacji będzie uzgodniony z księżmi proboszczami i katechetami.