sobota, 24 lutego, 2024
Aktualności

Zdalne nauczanie religii

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii. Każdy Katecheta przygotowuje materiał do zdalnej pracy uwzględniając typ szkoły oraz klasy, w której uczy.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu:

www.ekatecheza.pl/
katechizmy.com.pl/
kulkat.pl/
portalkatechetyczny.pl/
www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
www.katechizmy.pl/
www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

Ciekawe materiały można znaleźć także na Facebooku Wydziału Katechetycznego

Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów oraz kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość.

Niezależnie od powyższych propozycji, zachęcamy do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.