Modlitwa w czasach epidemii

Uczniów, ich rodziców, katechetów i nauczycieli zachęcamy serdecznie do włączenia się w modlitwę o powstrzymanie panującej epidemii. Jednym z patronów na czas choroby jest św. Roch. Poniżej zamieszczamy modlitwy, które można odmawiać za Jego wstawiennictwem, prosząc Boga o powstrzymanie choroby.

Modlitwa do św. Rocha o powstrzymanie epidemii (zarazy)

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy (powstrzymanie panującej epidemii)…

Litania do Świętego Rocha, Patrona od morowego powietrza.

Kyrie elejson, Chryste elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami

Święta Maryo, – módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,

Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,

Święty Rochu, patronie chorych i konających,

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,

Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,

Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,

Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,

Święty Rochu, obrońco wiary świętéj najpotężniejszy,

Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco

Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,

Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,

Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,

Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,

Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryarcho ludu Bożego,

Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,

Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,

Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiéj czystości obrońco,

Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiéj dobroci szanujemy i czcimy,

Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,

Święty Rochu, w szpitalach służący,

Boże, w Trójcy świętéj jedyny,

Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,

Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,

Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,

Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świétej utwierdzić raczył,

Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

Boże, Tobie przynosi chwałę sława świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwom tych, którzy polecają się ich wstawiennictwu; † wspominając zasługi świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę, *pokornie prosimy, aby lud Twój za jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu Imieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.