niedziela, 21 kwietnia, 2024
AktualnościFormacja Katechetów

Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021

W związku z panującą pandemią, najbliższe spotkania katechetyczne, tradycyjnie organizowane w ostatnich dniach sierpnia, odbędą się w zmienionej formie. O ile nie ulegną zmianie obowiązujące obecnie przepisy, odprawa katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, będzie miała następujący przebieg:

  • Zorganizowane zostanie tylko jedno spotkanie dnia 31 sierpnia 2020 r. w Bazylice Katedralnej w  Płocku.
  • Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki.
  • Na zakończenie Eucharystii zostaną przekazane informacje Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Katechetycznego w Płocku.
  • Msza Święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej zarówno na falach radiowych, jak i na kanale YouTube.
  • Każda parafia deleguje jednego przedstawiciela z grona katechetów (osobę świecką, zakonną lub duchowną) do udziału w Eucharystii. Katecheta obecny na spotkaniu przekaże informacje pozostałym współpracownikom w parafii.
  • Obecny na Mszy Świętej katecheta, po zakończeniu spotkania odbierze pakiet materiałów katechetycznych przeznaczonych dla swojej parafii, potwierdzając to podpisem złożonym na liście obecności.
  • Po Mszy Świętej w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się warsztat katechetyczny dla katechetów rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2020/2021.