niedziela, 21 kwietnia, 2024
Spotkania Sierpniowe 2018
Formacja KatechetówSpotkania szkoleniowe

Szkolenia obowiązkowe 2020/2021

Dla katechetów zatrudnionych w roku 2015 i 2017

Osobowość i posługa katechety


Cel warsztatu:
ukazanie roli katechety w szkolnym systemie nauczania religii.
Cele szczegółowe:
po zakończeniu kursu uczestnik: ma świadomość specjalnego posłannictwa i szczególnego powołania jako głosiciela Słowa Bożego; wie, że powinien stale formować swoją osobowość jako nauczyciela i wychowawcy we współczesnej szkole; stara się całym swoim życiem świadczyć o Chrystusie; zna społeczny odbiór katechety szkolnego i wnioski z tego wprowadza do swojej pracy.
Zagadnienia programowe:
świadomość powołania i posłania katechety, osobowość katechety jako nauczyciela i wychowawcy, osobowość religijna katechety – katecheta świadkiem i sługą Słowa, społeczny odbiór świeckiego katechety.
Katecheci:
rok zatrudnienia 2015 i 2017.
Przewidywany termin:
14 listopada 2020 r.
Liczba godzin:
6
Prowadzący:
mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce:
Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt:
forma bezpłatna

Dla katechetów zatrudnionych w roku 2018

ABC warsztatu pracy katechety

Cel warsztatu: organizacja i doskonalenie profesjonalnego warsztatu pracy katechety – refleksyjnego praktyka.
Cele szczegółowe: po zakończeniu uczestnik kursu szkolenia: definiuje pojęcie warsztatu pracy katechety; potrafi organizować swój warsztat pracy; potrafi dokonać autorefleksji w swojej pracy katechetycznej; rozumie potrzebę diagnozy w procesie katechetycznym; rozumie potrzebę dobrej komunikacji w pracy szkolnej.
Zagadnienia programowe: pojęcie warsztatu pracy; katecheta–refleksyjny praktyk; umiejętności praktyczne katechety.
Katecheci: rok zatrudnienia 2018.
Przewidywany termin: 21 listopada 2020 r.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna.

Dla katechetów zatrudnionych w roku 2018 i 2019

Trudne sytuacje na katechezie

Cel warsztatu: kształcenie umiejętności w zakresie planowania radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna przyczyny trudności wychowawczych; zna i potrafi stosować zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; poszukuje kreatywnych rozwiązań sytuacji problemowych.
Zagadnienia programowe: trudne sytuacje na katechezie; przyczyny trudności wychowawczych; zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; sposoby przezwyciężania trudności wychowawczych na katechezie.
Katecheci: rok zatrudnienia 2018 i 2019.
Przewidywany termin: kwiecień 2021 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Piotr Świercz
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

Dla katechetów zatrudnionych w roku 2016, 2019 i 2020

Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie wykorzystania podręcznika w nauczaniu katechetycznym.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna różne formy pracy z podręcznikiem i potrafi wykorzystać podręcznik w nauczaniu katechetycznym.
Zagadnienia programowe: funkcje podręcznika; możliwości wykorzystania całego bogactwa podręcznika w nauczaniu katechetycznym, prezentacja wybranych podręczników
Katecheci: rok zatrudnienia 2016, 2019 i 2020.
Przewidywany termin: 31 sierpnia 2020 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Opactwo Pobenedyktyńskie przy ul. Tumskiej 3 w Płocku
Koszt: forma bezpłatna.