sobota, 24 lutego, 2024
Formacja Katechetów

Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich 2020/2021

Tegoroczne rekolekcje odbędą się w następującyh terminach:

Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich

•  2 – 4.10.2020 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wychowawcze Studnia w Płocku
• 16 – 18.10.2020 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus dla katechetów z małżonkami)
• 23 – 25.10.2020 r. Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas w Popowie
• 27 – 29.11.2020 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wychowawcze Studnia w Płocku
• 26 – 28.02.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus o charakterze kontemplacyjnym)
• 16 – 18.04.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wychowawcze Studnia w Płocku
• 04 – 06.06.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wychowawcze Studnia w Płocku

Temat rekolekcji: Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? Nasza miłość do Eucharystii.
W bieżącym roku szkolnym zapisy na rekolekcje będą odbywały się w sposób automatyczny poprzez stronę Wydziału Katechetycznego.
W zawiązku z trwającym stanem pandemii maksymalna liczba osób na rekolekcjach w Studni nie może przekroczyć 40 osób.
Po otrzymaniu drogą e-mail zaproszenia należy jak najszybciej potwierdzić swój udział w rekolekcjach. O ewentualnych trudnościach w przybyciu na dany turnus należy powiadomić sekretariat
Wydziału Katechetycznego najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
Ważne: W przypadku uzasadnionych obaw związanych z pandemią COVID19 prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym.