niedziela, 21 kwietnia, 2024
Akcje i Konkursy

Konkurs „Mój szkolny kolega z misji”

Temat  XX edycji Konkursu: „Bohaterowie misji”

Czas trwania Konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony głoszony 15 września 2020 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 28 grudnia 2020 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2021 r. Termin ogłoszenia wyników konkursu i uroczystej gali zostaną podane w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa nie przeszkodzi nam we wspólnym świętowaniu podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2021 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej

Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy, realia pracy misyjnej, małych bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło Kościoła w Polsce.

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7×42 cm) – temat prac plastycznych nawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego dzieci i młodzieży.

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej.

Więcej w linku