piątek, 12 lipca, 2024
Akcje i KonkursyAktualności

IX Przegląd Etiud Teatralnych “Zwykli – Niezwykli” o Świętych i Błogosławionych

Książnica Płocka oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej zapraszają do udziału w IX Przeglądzie Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „ ZWYKLI – NIEZWYKLI”.

  1. Organizatorem IX przeglądu etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.
  2. Konkurs ma na celu:

– popularyzację tekstów kultury prezentujących sylwetki Świętych i Błogosławionych,

– ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość,

– zachętę do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu,

– propagowanie uniwersalnych wartości,

– zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć w twórczości scenicznej.

Warunki uczestnictwa

 Tegoroczny przegląd etiud teatralnych odbędzie się bez względu na sytuację epidemiczną, ponieważ nie chcemy przerywać corocznych, organizowanych od dziewięciu lat prezentacji etiud teatralnych w wykonaniu  młodzieży. Jeśli przepisy zezwolą, finał zostanie przeprowadzony na scenie w Mediatece eMka Książnicy Płockiej z udziałem publiczności.  Natomiast jeśli zostaną wprowadzone nowe przepisy ograniczające lub zabraniające organizacji imprez, wrócimy do zasad ubiegłego roku i przeprowadzimy przegląd po raz drugi w wersji online. O formule finału powiadomimy zainteresowanych do 8 października 2021 roku.

  1. Przedmiotem konkursu są 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody żywotów Błogosławionych i Świętych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci. Mamy nadzieję, że młodzież zainteresuje się postaciami nowych Błogosławionych: kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Różą Czacką.

W przypadku formuły online, uczestnicy i uczestniczki konkursu nagrywają w formie pliku mp4. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorami nie postanowi inaczej, przekroczenie tego czasu spowoduje dyskwalifikację uczestnika konkursu.

  • Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Diecezji Płockiej.
  • Liczba osób występujących w etiudzie, do 10 osób, zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.
  • Powołane przez organizatora jury będzie oceniać: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siłę i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.
  • Zgłoszenia na przygotowanym formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku nauczycieli, a także zgody rodziców lub pełnoletnich uczestników przeglądu na wykorzystanie wizerunku należy składać do 5 października 2021 r.

W przypadku formuły online dodatkowo po ustaleniu terminu uwzględniającego czas nagrania należy dostarczyć etiudy w formie pliku mp4 do Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Płock, ul. Kościuszki 6, pokój 22 lub e-mail  metod@ksiaznicaplocka.pl

Finałowy przegląd odbędzie się 20 października 2021 roku w godz. 10.00 – 14.00 w Mediatece eMka Książnicy Płockiej, ul. Kościuszki 3b w Płocku (istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia sceny przez zainteresowanych).

Organizatorzy gwarantują nagrody.

Ważne terminy:

 – formularz zgłoszeniowy należy przysłać do 5 października 2021 roku,

– formuła przeglądu zostanie ogłoszona do 8 października 2021 roku,

– finałowy przegląd na scenie Mediateki eMka odbędzie się 20 października 2021 roku o godz. 10.00.

 

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ocenianie i nagrody:

  1. Nadesłane prace oceni powołane przez organizatora jury według ustalonych kryteriów: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siła i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.
  2. Jury przyzna trzy nagrody w dwóch kategoriach (prezentacje uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych). Jury może zadecydować o innym podziale nagród. Rozstrzygnięcie dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.
  3. Organizatorzy mogą odwołać lub unieważnić Konkurs bez podawania przyczyny, lecz nie później niż do 10 października 2021 roku.
Dokument do pobrania – zgody, zgłoszenia, regulamin

Serdecznie zapraszamy    

Organizatorzy