niedziela, 21 kwietnia, 2024
Aktualności

Życzenia Bożonarodzeniowe A.D. 2021

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan. (Łk 2, 10-11)

W ciszy Betlejemskiej Nocy Bóg stał się człowiekiem, aby nawiązać
najgłębszą z możliwych relację z „dziećmi Adama”. Ta chwila stała się
jednocześnie zaproszeniem skierowanym do ludzi, aby otworzyli serca
i budowali swoją codzienność we wspólnocie z Jezusem, który z miłości
do nich przyjął ludzkie ciało i pozostał wśród nich w tajemnicy Eucharystii.
Zaproszenie Boga wciąż jest aktualne i czeka na naszą odpowiedź…

Przeżywając radość niezwykłych chwil spotkania z Bogiem, w imieniu
własnym i wszystkich pracowników Wydziału Katechetycznego, składam
najserdeczniejsze życzenia świąteczne: ciągłego pogłębiania więzi
z Nowonarodzonym Jezusem, odwagi w podjęciu Bożego zaproszenia
do przemiany świata na drodze Jego Ewangelii, dobrego zdrowia i obfitości
wszelkich łask.

Niechaj Boży Syn obdarza swoim błogosławieństwem każdy dzień
Nowego 2022 Roku.

Z wyrazami szacunku i zapewnieniem o modlitwie

Ks. Grzegorz Zakrzewski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego KDP