Życzenia Wielkanocne A.D. 2022

Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu.

Gaudium et spes nr 1

Najważniejsza dla chrześcijan całego świata Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jak co roku skłania nas do refleksji i zachwytu nad tajemnicą zwycięstwa Życia nad śmiercią. Dzieląc się radością tej chwili, składamy sobie wzajemnie życzenia przepełnione życzliwością, szacunkiem i nadzieją otwierającą przed nami perspektywę wieczności.

Nasze tegoroczne życzenia składamy w kontekście dramatu trwającej wojny nieopodal granic naszej Ojczyzny. Życzmy sobie nawzajem, abyśmy jako uczniowie Zmartwychwstałego Pana, potrafili realizować słowa zapisane w Konstytucji Gaudium et spes: Niech radości i nadzieje, smutki i trwogi naszych braci z Ukrainy staną się naszym udziałem i zostaną przeniknięte i przemienione w blasku Zmartwychwstałego Pana. Niech Chrystus, Książe Pokoju, przyniesie pokój światu i naszym sercom, tak jak ofiarował go Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku.

Wydział Katechetyczny KDP