poniedziałek, 22 lipca, 2024
Aktualności

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2024

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! 

Jan Paweł II, Placu św. Piotra w Rzymie

Jezus Chrystus, swoim zwycięstwem nad śmiercią przed dwoma tysiącami lat, wlał odwagę w serca przerażonych Apostołów. Napełnieni Jego mocą, nie lękając się szli przez życie wyznając wiarę w Zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj, ta pełna nadziei wieść o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, nadaje sens życiu każdego wierzącego człowieka i pozwala bez lęku oczekiwać jutra i patrzeć w przyszłość.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa życzymy, aby On sam przezwyciężał nasze ludzkie obawy i lęki oraz obdarzał prawdziwą odwagą w wyznawaniu wiary, chrześcijańską nadzieją, dobrym zdrowiem i wszelką pomyślnością. Niech Chrystus, Książe Pokoju, przyniesie pokój całemu światu i pokój naszym sercom, tak jak ofiarował go Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku.

 

          Z darem modlitwy             

 ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

wraz z Pracownikami