niedziela, 21 kwietnia, 2024
Aktualności

Katecheo.pl – dodatkowy termin seminarium: 9 kwietnia 2024 godz. 19.00

 

Projekt „katecheo.pl” ma za zadanie skonsolidować dotychczasowe działania
w obszarze związanym z tożsamością narodową, kulturową i religijną. Ma ułatwić
trwały dostęp do zasobów Nauki, Kultury, Edukacji. 
Dotyczy opracowania platformy integrującej działania środowiska związanego
z nauczaniem katechetycznym i nowym modelem kształcenia. 
Ma stać się narzędziem dostosowanym do aspiracji współczesnego człowieka
iwymagań cyfrowego świata.

W SKRÓCIE:

1. Największa baza treści katechetycznych w formie nieograniczonej cyfrowej
biblioteki. 
2. Materiały dotyczące zagadnień katechetycznych podane w sposób
uporządkowany poprzez multifunkcyjną wyszukiwarkę.
3. Pomysły na prowadzenie katechezy dla każdej grupy docelowej (dzieci, młodzież,
dorośli, szkolnictwo wyższe oraz edukacja pozaszkolna);
4. Wspólne tworzenie i rozwijanie serwisu;
5. Promowanie najbardziej wartościowych materiałów oraz autorów;
6. Wymiana myśli i doświadczeń (cyfrowy brainstorming);   
7. Nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych dla katechetów, instytucji
katolickich i innych osób, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu religii;
8. Możliwość tworzenia oraz zamieszczania własnych treści w każdym wymiarze
(teksty/konspekty/prezentacje multimedialne/filmy wideo/ linki do materiałów
źródłowych);
9. Możliwość uczestniczenia w seminariach i szkoleniach podnoszących
kompetencje autorów tworzących treści na potrzeby portalu katecheo.pl (szkolenia
z nowoczesnych aplikacji i narzędzi do tworzenia treści multimedialnych); 
10. Optymalizacja pracy własnej i innych uczestników katecheo.pl celem uzyskania
jak najlepszych treści katechetycznych w jak najkrótszym czasie.

SEMINARIA

Pierwszym etapem przygotowania platformy oraz jej użytkowników
jest seminarium. Ma ono na celu podniesienie cyfrowych kompetencji jego
uczestników według modelu SAMR. To nowoczesna metoda zarządzania zasobami
wiedzy i danych cyfrowych, która między innymi objaśnia jak świadomie należy
dążyć do zmiany w procesie nauczania i poznawania, używając technologii w sposób
przemyślany.
Dodatkowy termin: 9 kwietnia 2024 godz. 19.00

W RAMACH SEMINARIÓW ZOSTANĄ ZREALIZOWANE:

CYKL WYKŁADÓW:

Podczas spotkań, merytoryczne i wartościowe wykłady poprowadzą specjaliści,
umiejętnie łączący edukację, technologię, informację, multimedia oraz propedeutykę
modelu SAMR w użyteczną wiedzą. 
Szczegółowy program spotkania wygląda następująco: 
1. Założenia platformy katecheo.pl – prowadzi Ks. dr Krzysztof Mielnicki
2. Technologie w nauczaniu. Taksonomia celów nauczania i jej rozwinięcie o wymiar
cyfrowy. Propedeutyka modelu SAMR – prowadzi Ks. dr Łukasz Simiński
3. Przeciążenie informacyjne – prowadzi Krzysztof Wencki
4. Myślenie krytyczne w edukacji – prowadzi mgr Małgorzata Nowak
5. Multimedialne zasoby edukacyjne – prowadzi lic. Paweł Poziemski

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__cS6-qtUME9UVVVWU05BMVJVN0QxVDdYOFFFOUE2RS4u
link do strony projektu:
https://wntuf.pl/projekty/katecheo-pl/
https://www.facebook.com/reel/326605573732228
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555139225720