Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 2021/2022

Temat konkursu: „Ewangelia według św. Mateusza”.

Lektura:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008,  Ewangelia wg św. Mateusza.

– Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008,
Ewangelia wg św. Mateusza (tylko sam tekst Ewangelii).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązują: tekst Ewangelii wg św. Mateusza, wstęp, komentarze i marginalia.

Terminarz konkursu:
– etap szkolny do 14 stycznia 2022 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).
– etap parafialny do 28 stycznia 2022 r.
– etap dekanalny 23 lutego 2022 r. (środa) -> przełożony termin na 3 marca 2022 (czwartek).

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskiego (Radzyminek; 09-152 Naruszewo) na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie k/Płońska.

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz.

Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny.

Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy  otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja organizuje  dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.)

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Sekretariat Wydziału Katechetycznego
ul. Tumska 3
09-402 Płock
Tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl

Tekst Pisma Świętego – pobierz