Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021 zatwierdzone przez Biskupa Płockiego

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021

PRZEDSZKOLE

(A)

Tytuł programu: TAK dla Jezusa – AZ-0-01/20, data zatwierdzenia: 28.01.2020 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Tak! Jezus mnie kocha, red. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność (Kielce), numer podręcznika: AZ-04-01/20-KI-1/20, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 28.01.2020 r.

(B)

Tytuł programu:  Kochani przez Boga – AZ–0–03/20, data zatwierdzenia: 24.07.2020 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika:  Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pięciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanowska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), nr podręcznika: AZ–03–03/20–WA–4/20, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 02.06.2017 r.

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem (dla grupy sześciolatków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), nr podręcznika: AZ–03–03/20–WA–5/20, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 30.10.2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika:  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Klasa II

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika – AZ-1-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– numer podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

– numer podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14, dopuszczony na terenie całego kraju 5.05.2014 r., nr dopuszczenia: 195/14.

Klasa III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

– nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na terenie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

Klasy IV

Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół – AZ-2-01/15, data zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.

Klasa IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

– nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju 19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

numer podręcznika: AZ-21-01/18-PL-3/20 

Klasa VI

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę – AZ-2-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),

numer podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.

Klasa VII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer programu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia:09.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, (Kraków)

nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-2/12; data zatwierdzenia: 11.06.2012 r.; nr Imprimatur 1626/2012.

(B)

Tytuł podręcznika: Szukam Was, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków;

nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 30.05.2011 r., nr imprimatur: 1653/11.

(C)

Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

nr podręcznika: AZ-31-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 18.07.2011 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12, nr imprimatur: 252/2012.

(E)

Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, numer programu: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 09.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 

nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia 28.10.2013 r. 

Klasa VIII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer programu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 20.05.2013 r., nr Imprimatur 674/2013.

(B)

Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data zatwierdzenia: 11.06.2012 r., nr imprimatur: 1962/2012.

(C)

Tytuł podręcznika: Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

(E)

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia: 11. 04. 2013 r.

(F)

Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, numer programu: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 09.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność (Kielce)

nr podręcznika: AZ-32-01/13-KL-4/14, data zatwierdzenia 27.10.2014 r.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I . Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce

Klasa I liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ- 3-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-Kielce, numer podręcznika: AZ-31-01/18-KI-5/20

Klasa II liceum i technikum

Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.

Tytuł podręcznika: W blasku Bożej prawdy, red. ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), numer podręcznika AZ-41-03/12-KL-1/12, data zatwierdzenia: 10.12.2012 r.

Klasa II

Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.

Tytuł podręcznika: Na drogach wiary, red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), numer podręcznika: AZ-42-03/12-KL-2/13, data zatwierdzenia 05.08.2013 r.

Klasa III technikum

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.

Tytuł podręcznika: Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz, Wydawnictwo Jedność (Kielce), numer podręcznika: AZ-43-01/12-KL-2/14, data zatwierdzenia 01.09.2014 r.

Klasa III i IV liceum i technikum

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.

Tytuł podręcznika: W bogactwie miłości, red. E. Kondrak, ks. dr J. Czerkawski, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), numer podręcznika: AZ-43-03/12-KL-1/14, data zatwierdzenia 09.07.2014 r.

Klasa I – szkoła branżowa

Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Wierzę., red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), numer podręcznika: AZ-51-01/18-KI-3/20, data zatwierdzenia 28.05.2020

II. Wydawnictwo GAUDIUM, Lublin

Liceum:

Klasa I liceum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności – red. ks. Marian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), numer podręcznika: AZ-31-01/18-LU-1/20, data zatwierdzenia: 27.05.2020 r.

Klasa II liceum

Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-0 1/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie – red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),  numer podręcznika: AZ-42-01/10-LU-4/13, data zatwierdzenia: 06.05.2013 r.

Klasa II liceum

Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego liceum 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele – red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), numer podręcznika: AZ-4-01/10-LU-1/12, data zatwierdzenia: 30.04.2012 r.

Klasa III liceum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10,data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w rodzinie, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), numer podręcznika: AZ-43-01/10-LU-3/14, data zatwierdzenia: 28.04.2014 r.

Technikum:

Klasa I technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-4-01/18, data dopuszczenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności, red. ks. Marian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), numer podręcznika: AZ-31-01/18-LU-1/20, data zatwierdzenia: 27.05.2020 r.

Klasy II technikum

Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10, data dopuszczenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), numer podręcznika: AZ-42-01/10-LU-4/13, data zatwierdzenia: 06.05.2013 r.

Klasa II

Pakiet edukacyjny dla klasy II pięcioletniego technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10, data dopuszczenia:09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), numer podręcznika: AZ-41-01/10-LU-1/12, data zatwierdzenia: 30.04.2012 r.

III. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH, Poznań

Liceum

Klasa I

Tytuł programu: W poszukiwaniu wolności, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szukam wolności, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20 

Technikum 

Klasa I

Tytuł programu: W poszukiwaniu wolności, numer programu: AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szukam wolności, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20

Branżowa I stopnia

Tytuł programu: W poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer program: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Droga do dojrzałej wiary, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-51-01/18-PO-5/20  

Klasa II

Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia:21.11.2012 r.

Klasa II

Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-41-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia: 12.09.2011 r.

Klasa III i IV

Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-43-01/10-PO-1/14, data zatwierdzenia:02.06.2014 r.

IV. Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

Klasa I dla liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: na drogach wolności, autorzy: ks. Piotr Pierzcała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbra Rozen, ks. Bogumił Wykowski, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20

V. Wydawnictwo WAM, Kraków

Klasa II

Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa – program ogólnopolski, numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia 09.06.2010 r. ,

Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków), numer podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data zatwierdzenia:06.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013

Klasa III liceum

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków), numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia:13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III technikum

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków), numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia:13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III liceum i IV technikum

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: AZ-4-03/12, data zatwierdzenia: 30.05.2012 r., program ogólnopolski,


Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

VI. Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków

SZKOŁA ZAWODOWA

Tytuł programu: Bądźcie mocni!, numer programu: AZ-5-07/12, data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo Świętego. Stanisława BM (Kraków), numer podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13.

Klasa III

Tytuł podręcznika: Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo Świętego. Stanisława BM (Kraków), numer podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15.

 

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

(dane ze strony Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski) 

– GN-9i-01/16, data zatwierdzenia: 22.08.2016 r., dla archidiecezji gnieźnieńskiej, tytuł: W ramionach Ojca, red. A. Kielar, J. Tomczak,  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– AX-1i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

– AZ-1h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AX-2i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-2h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3d-05/1, data zatwierdzenia: 22.02.2005 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących, M. Polak, dopuszczony do 31.08.2019 r. 

AZ-5h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.