niedziela, 21 kwietnia, 2024
DCIM100MEDIADJI_0548.JPG
Spotkania szkoleniowe

Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021 – informacje o spotkaniu

Spotkania katechetyczne

W związku z panującą pandemią, najbliższe spotkanie katechetyczne, tradycyjnie organizowane w ostatnich dniach sierpnia, odbędzie się w zmienionej formie. Odprawa katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, będzie miała następujący przebieg:

1/ Zorganizowane zostanie tylko jedno spotkanie dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej w Płocku.

2/ Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki.

3/ Na zakończenie Eucharystii zostaną przekazane informacje Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Katechetycznego w Płocku.

4/ Całe spotkanie będzie transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej zarówno na falach radiowych, jak i na kanale YouTube. Zachęcamy katechetów, którzy nie będą brali bezpośredniego udziału w spotkaniu do skorzystania z tej formy przekazu.

5/ Każda parafia deleguje jednego przedstawiciela z grona katechetów (osobę świecką, zakonną lub duchowną) do udziału w odprawie katechetycznej. Katecheta obecny na spotkaniu przekaże informacje pozostałym współpracownikom w parafii.

6/ Obecny na odprawie katecheta, po zakończeniu spotkania odbierze pakiet materiałów katechetycznych przeznaczonych dla swojej parafii, potwierdzając to podpisem złożonym na liście obecności.

7/ Po odprawie katechetycznej odbędzie się warsztat obowiązkowy dla katechetów rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2020/2021. Miejsce warsztatu: Opactwo Pobenedyktyńskie.