niedziela, 21 kwietnia, 2024
Spotkania szkoleniowe

Spotkanie 31 sierpnia

  1. W czasie Odprawy Katechetycznej (Katedra Płocka: 31 sierpnia, godz. 10.00), prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych: wszyscy obecni w Katedrze zakrywają usta i nos maseczką!
  2. Materiały katechetyczne dla parafii będzie można odbierać w budynku Kurii Diecezjalnej od g. 9.15 do 9.50 oraz po zakończeniu Odprawy. Aby to ułatwić, parafie zostaną podzielone na kilka grup, zgodnie z alfabetem.
  3. Katecheci rozpoczynający pracę w roku szkolnym 2020/2021 na terenie diecezji płockiej, po zakończeniu spotkania w Katedrze, udają się do sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie odbędzie się warsztat katechetyczny.
  4. Uczestnicy spotkania mogą korzystać z parkingu na terenie Wyższego Seminarium Duchownego oraz Szkół Katolickich.

Ks. Marek Wilczewski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego KDP