sobota, 13 lipca, 2024
AktualnościKatechezy okolicznościowe

Eucharystia – największy dar. Katechezy okolicznościowe

W związku z ukazaniem się zbioru katechez okolicznościowych pt. Eucharystia – największy dar Wydział Katechetyczny udostępnia materiały multimedialne do w/w katechez

Przedszkole

Temat: Msza Święta spotkaniem z Panem Jezusem – p. Edyta Ewa Kołodziejska

Szkoła Podstawowa, klasy I-IV

Temat: Niedzielne spotkanie z Panem Jezusem – p. Violetta Wodzyńska

Filmiku Brat Franciszek ,,Czym jest Msza święta?”

Temat: Pan Jezus zaprasza nas do swojego domu – p. Aneta Mikołajewska

Filmiku Brat Franciszek ,,Czym jest Msza święta?”

Quiz milionerzy

Zgadywanka

Piosenka Jezus jesteś moim bohaterem

Szkoła Podstawowa, klasy V-VIII

Temat: Eucharystia moim spotkaniem z Panem Jezusem – p. Monika Karwowska-Gloch, Katecheza przeprowadzona w kasie V

Losowanie modlitwy – Link

3MC – filmik o Eucharystii

Pieśń: “Zbliżam się w pokorze” – karaoke

Prezentacja o Eucharystii

Temat: Moja parafia moim domem – p. Monika Karwowska-Gloch, Katecheza przeprowadzona w kasie VI

Wartość wspólnoty – Filmik

Prezentacja – Link

Temat: Moja Eucharystia – p. Monika Karwowska-Gloch, Katecheza przeprowadzona w kasie VII

Film o ustanowieniu Eucharystii

Świadectwo

Temat: Eucharystia. Trudne rozstania i  ciężkie powroty – p. Monika Karwowska-Gloch, Katecheza przeprowadzona w kasie VIII

Link interioryzacja

Temat: Eucharystia – Boży dar odkrywany na nowo – p. Justyna Ludwiczak

Propozycja prezentacji

Szkoła Ponadpodstawowa

Temat: CUDowna Msza św. Wróć! – ks. Tomasz Dec

Temat: Msza święta – obowiązkowa, potrzebna czy życiodajna? – ks. Marek Tomasz Wiśniewski

Link do filmiku (od 1:16 do 4:17)

Link do interioryzacji

Temat: Eucharystia to teatralny spektakl? Eucharystia to życie… – ks. Adam Kowalski

Link do filmiku: Msza Artura Żmijewskiego

Paweł Bębenek – Hymn na cześć Eucharystii – fortepian solo

Szkoła Specjalna

Temat: Pan Jezus jednoczy nas w Komunii Świętej – p. Małgorzata Kantorowska