piątek, 8 grudnia, 2023
Akcje i KonkursyAktualności

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH I DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY PARAFIALNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

W tym roku przypada  800. rocznica budowy pierwszej szopki przez św. Franciszka z Asyżu we włoskim Greccio w 1223 r. Z tej okazji pragniemy ogłosić aż dwa diecezjalne konkursy  upamiętniające te ważne wydarzenie, które są imprezą towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli:

1.DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

2.DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY PARAFIALNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Konkursy objęli Patronatem honorowym:

Biskup Płocki Szymon Stułkowski;

Marszałek Województwa Mazowieckiego;

Mazowiecki Kurator Oświaty.

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

W Konkursie mogą brać udział rodziny z diecezji płockiej.

Zadanie konkursowe:

 •   wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie, dobrze, gdyby nawiązywała do hasła roku duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Szopka może być wykonana w dowolnym stylu; koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina (propozycja użycia naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.). Postacie do szopki powinny być wykonane własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur). Podstawa szopki nie powinna przekraczać 70 cm. Warunkiem udziału jest przekazanie wykonanej szopki do kolejnych etapów konkursu.

Przebieg konkursu:

 • Szkolny etap konkursu trwa od 1 do 8 grudnia 2023 r.;
  W skład trzyosobowego jury przedszkolnej/szkolnej Komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący – dyrektor placówki i dwóch członków – katecheta nauczyciel plastyki;
  W Konkursie biorą udział jedynie prace nienagrodzone w innych konkursach;
  Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę;

 

 • Parafialny etap trwa do 10 grudnia br. Przedstawiciel placówki oświatowej odpowiedzialny jest za przesłanie jednej zwycięskiej pracy wraz z formularzem i oświadczeniem dołączonym do regulaminu do dnia 8 grudnia br. do parafii na terenie której znajduje się szkoła;
  W skład trzyosobowego jury parafialnej Komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący – Proboszcz parafii i dwóch członków – katecheta nauczyciel plastyki;

 

 • Etap dekanalny trwa do 17 grudnia br. Przedstawiciel parafii odpowiedzialny jest za przesłanie jednej zwycięskiej szopki do wybranej osoby w dekanacie (patrz załącznik nr 1) odpowiedzialnej za przeprowadzenie etapu dekanalnego do dnia 15 grudnia br.
  W skład trzyosobowego jury dekanalnej Komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący – Ksiądz Dziekan dekanatu (lub jego Przedstawiciel) i dwóch członków – Ksiądz Proboszcz na terenie której odbywa się etap dekanalny i katecheta powołany przez Wydział Katechetyczny KDP;

 

 • Etap diecezjalny do dnia 31 grudnia br. Przedstawiciel dekanatu odpowiedzialny jest za dostarczenie jednej zwycięskiej szopki w dekanacie do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego KDP w Płocku na adres Tumska 3, 09 – 402 Płock w godz. od 8.00 do 15.00;
  Na etapie Diecezjalnym Zespół ds. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Komitetu Organizacyjnego OTK powołanej przez Wydział Katechetyczny KDP wyłoni 3 laureatów Konkursu;

 

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 stycznia 2024;
 • Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, opis szopki oraz oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie;
 • Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego (katechetyczny.diecezjaplocka.pl) oraz Wydziału ds. Rodzin (www.plockierodziny.pl).
 • O terminie i miejscu wręczenia nagród na etapie diecezjalnym osoby zainteresowane zostaną powiadomione stosownym zaproszeniem.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROTOKÓŁ KONKURSOWY

 

DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY PARAFIALNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

W Konkursie mogą brać udział – zespoły parafialne.

Zadanie konkursowe:

wykonanie szopki bożonarodzeniowej w kościele parafialnym lub w kaplicy filialnej, nawiązującej do hasła roku duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Szopka może być wykonana w dowolnym stylu; koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Następnie należy zrobić jej wyraźne zdjęcie i przesłać mailem do Płocka.

 

Przebieg konkursu:

 • Warunkiem udziału jest przesłanie przez zespół/osobę z zespołu wykonującego szopkę jej zdjęcia z kościoła lub kaplicy na adres mailowy rodzina@diecezjaplocka.pl lub na adres Wydział Katechetyczny KDP ul. Tumska 3, 09 – 402 Płock z dopiskiem Konkurs fotograficzny do dnia 12.2023 r.
 • Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (propozycja użycia naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) należy sfotografować w taki sposób, by była dobrze widoczna, należy zadbać o stosowne oświetlenie i tło (jasne i jednokolorowe np. na tle białej ściany). Istotne jest, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia.
 • Zgłoszenie szopki do konkursu następuje poprzez wysłanie jednego zdjęcia szopki (powinno być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi) oraz danych informacyjnych;
 • Komisja konkursowa na podstawie przesłanych zdjęć wyłoni laureatów;
 • Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego (katechetyczny.diecezjaplocka.pl) oraz Wydziału ds. Rodzin (www.plockierodziny.pl);
 • O terminie i miejscu wręczenia nagród na etapie diecezjalnym osoby zainteresowane zostaną powiadomione stosownym zaproszeniem.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROTOKÓŁ KONKURSOWY

 

Organizatorem Konkursów jest:

 • Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej;
 • Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej;
 • Współorganizatorem jest Zespół Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku tworzący Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli.

 

Szczegółowych informacji udziela:

s. Dominika Ewa Dudzik CSP

Kierownik ds. Konkursu

Tel. 510 141 862

dominika.dudzik@diecezjaplocka.pl