sobota, 24 lutego, 2024
AktualnościKatechezy okolicznościowe

Święci Rodzice. Katechezy okolicznościowe z okazji Roku Rodziny „Amoris laetitia”

Poniższe materiały łączą się z książką pt. Święci Rodzice. Katechezy okolicznościowe z okazji Roku Rodziny „Amoris laetitia”. W publikacji znajdziecie Państwo konspekty lekcji między innymi o Najświętszej Maryi Pannie i św. Józefie, św. Helenie, św. Monice, św. Zelii i Ludwiku Martin, czy św. Joannie Berecie Molli. Mówiąc o rodzinie, Papież Franciszek podczas jednego z przemówień w tracie modlitwy Anioł Pani, stwierdził: „W Ewangelii widzimy, że także w Świętej Rodzinie nie wszystko układa się dobrze: pojawiają się nieoczekiwane problemy i cierpienia. Nie ma czegoś takiego jak Święta Rodzina z obrazków”.

Przez te katechezy chcemy przybliżyć uczniom postaci Świętych Rodziców, którzy poprzez swoje życie i ofiarę w relacji małżeńskiej i rodzinnej wzrastali w świętości. Chcemy również pokazać, że nie było to życie „jak z obrazka”. Katechezy te są powiązane z przeżywanym w Kościele Rokiem rodziny „Amoris Laetitia”. Zachęcamy do korzystania.

Przedszkole

Temat: Święta Rodzina żyła w Nazarecie p. Elżbieta Brzeska-Walczak

Załącznik do lekcji – papierowe figurki Świętej Rodziny

Temat: „Zegarek i koronka” – droga do świętości z rodziną Martin p. Katarzyna Kolczyńska

Piosenkę: „Moja wesoła rodzinka”

Koło fortuny – moja rodzina

Opowiadanie zał. nr 1

Memory zał. nr 2

Karta Pracy zał. nr 3

Obrazek zał. nr 4

Zabawa kto kim jest?

Szkoła Podstawowa, klasy I-IV

Temat: Święci Rodzice z Nazaretu wzorem dla wszystkich rodzin – p. Jagienka Cesarek

Obrazek Świętej Rodziny JPG

Link do fragment Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 2,13-15

Link do fragment Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 2,19-23

Film o św. Józefie – z serii “O Świętych dla dzieci”

Obrazek Świętej Rodziny Załącznik nr 1

Rozsypanka Załącznik nr 2

Obrazek Brakujące Szczegóły Załącznik nr 3

Temat: Z miłości do świętości- Ludwik i Zelia Martin– p. Krystyna Bukowska-Trzeciak

Z miłości do świętości – Prezentacja

Załącznik nr 1 DOCX

Załącznik nr 2 DOCX

Załącznik nr 3 DOCX

Temat: Wielka moc wytrwałej modlitwy – p. Agnieszka Jasińska

Wdowa i Sędzia – filmik

Prezentacja o św. Monice pdf

Zadanie

Piosenka Mała Armia Jezusa „Modlitwa”

św. Monika krzyżówka

Tabelka do modlitwy – dla chętnych

Temat: Święta Ryta – patronka spraw trudnych i beznadziejnych p. Anna Małgorzata Maruszewska

Św. Ryta załącznik 1

Prezentacja okolicznościowa- św.Ryta z Cascii

Film pt.: św. Ryta

Św. Ryta załącznik 2

Św. Ryta załącznik 3

Św. Ryta załącznik 4

Św. Ryta załącznik 5

Piosenka: Magda Anioł – Coś się święci

Szkoła Podstawowa, klasy V-VIII

Temat: Rodzina i wartości rodzinne w życiu św. Joanny Beretty Molli – p. Ewa Dębczyńska

Modlitwy o rodzinie Załącznik nr 1

św. Joanna Beretta Molla – prezentacja

Wybrane cytaty o rodzinie z Pisma Świętego Załącznik nr 2

Domek wartości rodzinnych do wycięcia i złożenia Załącznik nr 3

Modlitwy i wezwania za wstawiennictwem św. Joanny Beretty Molli do wykorzystania na lekcji Załącznik nr. 4

Piosenka ks. Stefana Ceberka pt.: “Modlitwa za Rodziny poniżej”

Gra on-line “Koło Fortuny” o okazywaniu miłości w rodzinie

Temat: Święta Helena – jej droga do świętości – p. Beata Strześniewska

Film o św. Helenie

Załącznik nr 2 DOCX – Biografia św. Heleny

Załącznik nr 3 DOCX – Materiały do pracy w grupach

Załącznik nr 4 DOCX – Modlitwa za wstawiennictwem św. Heleny

Załącznik nr 5 DOCX – Test luk

Temat: Łzy kochającej matki – święta Monika – p. Krystyna Zielonka

Opowiadanie – Jak Bóg stworzył mamę, Bueno Ferrero

Załącznik nr 1

Grafika roku rodziny

Załącznik nr. 2 Życiorys św. Moniki cz.1

Załącznik nr. 3 Życiorys św. Moniki cz. 2

Link do testu prawda-fałsz on-line

Załącznik nr. 4 Tabela prawda/fałsz formac DOCX

Załącznik nr 5 PDF

Szkoła Ponadpodstawowa

Temat: Miłość warta obrączek – ks. Marek Tomasz Wiśniewski

Prezentacja – św. Joanna Beretta Molla

Wideoblog o św. Joannie pt.: “Plejada Świętych, odc. 5, św. Joanna Beretta Molla”

Listy do męża Piotra

Temat: „Radość miłości” w codzienności. Ludwik i Zelia Martinp. Barbara Wiktorska

Praca w grupach – Radość miłości w codzienności 2022

Praca w grupach – Radość miłości w codzienności 2022 kod QR świętość w codzienności

Link do pracy w grupach

Temat: Święta prostota życia – św. Szarbel – p. Mariusz Dziubiński

Link do orędzia

Orędzie św. Szarbela do pracy w grupach 

Cytaty biblijne o rodzinie

Link do piosenki „Modlitwa za rodziny”

Temat:  – ks. Tomasz Baranowski

Szkoła Specjalna

Temat:  – p. Dorota Budnicka

Temat:  – p. Sylwia Maćkiewicz

Załącznik 1

załącznik 2