czwartek, 25 lipca, 2024
AktualnościKatechezy okolicznościoweMateriały do pobrania

W aureoli codzienności i świętości. Katechezy okolicznościowe o współczesnych świętych i błogosławionych

Szanowni Katecheci,

we współczesnym świecie przeżywamy coraz większy kryzys autorytetów i wzorów do naśladowania. Próbując przeciwstawić się tej tendencji i odwołując się do słów prefacji mszalnej, oddajemy do państwa rąk katechezy poświęcone świętym. Znajdziecie wśród nich konspekty lekcji m. in. o: bł. Michale Tomaszku i bł. Zbigniewie Strzałkowskim, bł. Michale Sopoćce, bł. Mariannie Biernackiej, św. Adamie Chmielowskim, bł. Elżbiecie Róży Czackiej, bł. Jerzym Matulewiczu, św. Stanisławie Papczyńskim, bł. Stefanie Wincentym Frelichowskim czy św. Gemmie Galgani. Ci święci i błogosławieni, poprzez swoje życie i świadectwo, ukazali chwałę Boga, a także dali dowód, że świętość jest dostępna w codzienności. Przez te katechezy chcemy przybliżyć uczniom postaci głównie polskich świętych, którzy nie są tak rozpoznawalni, jak św. Jan Paweł II czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Pragniemy również pokazać, że nie byli to święci jedynie „z obrazka”, ale realizowali
swoją drogę poprzez trud codziennego życia.

Ufamy, że te katechezy pozwolą młodym ludziom nie tylko lepiej poznać różnych, mniej znanych świętych, ale „zaprzyjaźnić się” z nimi i podjąć wysiłek naśladowania ich w codziennym życiu. Serdecznie dziękujemy Katechetom, którzy podjęli się wysiłku opracowania niniejszych katechez. Mamy nadzieję, że staną się one okazją do ponownego zafascynowania się Jezusem, który
każdego z nas wzywa do świętości.

W aureoli codzienności i świętości – Katechezy okolicznościowe 2023 – pdf

Poniższe materiały są załącznikami do katechez zawartych w publikacji:

Temat: Być dobrym jak chleb – spotkanie ze św. Bratem Albertem – s. Marzena Gutowska

św. Brat Albert zdjęcie nr 1

św. Brat Albert zdjęcie nr 2

św. Brat Albert zdjęcie nr 3

Kolorowanka

“Bądź dobry – św. Brat Albert” – Link

Szkoła Podstawowa, klasy I-IV

Temat: Błogosławiona Niewidoma Matka Niewidomych Elżbieta Róża Czacka –  wskazuje drogę do Boga p. Ewa Bogumiła Szymańska

Konspekt katechezy PDF

Konspekt katechezy DOCX

Temat: Błogosławiona Elżbieta Róża Czacka – kobieta przesycona blaskiem p. Katarzyna Romanowska

Piosenka pt.: Dotknij Panie moich oczu. abym przejrzał – Link

Temat: Święty Stanisław Papczyński – patron dzieci mających trudności w nauce p. Katarzyna Mroczkowska

Rozsypanka wyrazowa DOCX

św. o. Stanisław Papczyński – zdjęcie JPG

Film, dzieciństwo św. Stanisława Papczyńskiego – Link

Karta Pracy nr 1 DOCX

Temat: Szlachetny kamień – św. Gemma Galgani s. Justyna Wichowska CP

św. Gemma – Prezentacja

Learning Apps ćwiczenie 1 – Link

Learning Apps ćwiczenie 2 – Link 

Załącznik nr 2

św. Gemma – obrazek do kolorowania

Piosenka pt.: Jestem cała tylko dla Pana – Link

Szkoła Podstawowa, klasy V-VIII

Temat: CZAS TO MIŁOŚĆ. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński i ABC Społecznej Krucjaty Miłości – p. Katarzyna Tomasińska

Prezentacja – zawiera komplet materiałów – Link

Animacja o życiu bł. Stefana Wyszyńskiego – Link

Wykreślanka DOC dla ucznia

Wykreślanka PDF dla ucznia

Wykreślanka PDF dla ucznia z imieniem i nazwiskiem

Wyszyński i ABC karty pracy

Krzyżówka

Piosenka pt.: Czas to miłość – Link

Temat: Dzieciństwo, młodość i kapłaństwo bł. ks. Wincentego Frelichowskiego – p. Iwona Bogdańska

Prezentacja załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Piosenka pt.: Druh Wicek – Link

Temat: „Boży uparciuch”, czyli o św. Stanisławie Papczyńskim – p. Małgorzata Bartosiak

św. S. Papczyński załącznik nr 1 DOCX

Film Imponujący upór – Link

św. S. Papczyński załącznik nr 2 DOCX

św. S. Papczyński załącznik nr 3 DOCX

Szkoła Ponadpodstawowa

Temat: ,,Daj, Panie, abym w Twoim Kościele był jak ścierka…”- o łasce pokory bł. arcybiskupa Jerzego Matulewicza p. Anna Nachtygal

Zdjęcie

Biografia, podział na grupy

Biografia, podział na grupy, wersja dla uczniów

Link do pełnej biografii

Link do prezentacji pt.: Lekcja życia

Temat: bł. Róża Elżbieta Czacka p. Agnieszka Jasińska

Materiały do pracy w grupach DOCX

Kod QR Grupa 1

Kod QR Grupa 2

Kod QR Grupa 3

Kod QR Grupa 4

Link do materiałów

Film o ośrodku dla ociemniałych – Link

Temat: Błogosławieni świadkowie nadziei – męczennicy z Pariacoto – p. Piotr Świercz

Hymn Beatyfikacyjny – Link

Link do aktu nadziei – Link

Sylwetka bł. o. Michała Tomaszka – Link

Sylwetka bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego – Link

S. Berta Hernandez z Peru – Link

Film Ślady męczenników – Link

Karta pracy DOCX

Temat: Ach, ta teściowa… – o pięknych i trudnych relacjach w rodzinie na przykładzie bł. Marianny Biernackiej ks. Wojciech Kućko

Załącznik nr 1 – Tekst Biblijny z Księgi Rut

Załącznik nr 2 – Materiały do pracy w grupach

Załącznik nr 3 – Modlitwa

Załącznik nr 4 – Zdjęcie JPG

Załącznik nr 5 – Modlitwa teściowej za wstawiennictwem bł. Marianny Biernackiej

Szkoła Specjalna

Temat: „Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem” – p. Sylwia Zarzycka

Albert Chmielowski JPG

Ecce Homo JPG

“Bądź dobry – św. Brat Albert” Zespół Promyczki – Link

Temat: Poznaję błogosławionego księdza Michała Sopoćko – p. Joanna Cierpikowska

Załącznik nr 1 

Załącznik 2 – Krótki wykład z życia ks. Michała Sopoćki

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Piosenka Mała Armia Jezusa – Faustyna – Link

Życiorys bł. ks. Michała Sopoćko – Link

Siostra Faustyna i bł. ks. Sopoćko – Link